Askhelon Adventures (S 3.5 Ep 00)- Bonus matrial – karaktärskapande – Thula & Adran och Elisandra

Bonus material, här sätter sig Anders, Darya och Joseph sitter ner och skapar sina rollpersoner till Askhelon Adventures.


En långdragens process som tog oss två och en halvtimme, mest statistisk och tekniska frågor.

ep0_cha